Geschiedenis Waalre

Het is 19 november 1919 als de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het verzoek voorlegt aan alle gemeenten om herindeling met buurgemeenten te overwegen. Zowel de gemeente Aalst als Waalre gaat meteen in verzet. Maar de Gedeputeerde Staten laat zich niet uit het veld slaan en zet de lokale colleges onder druk.


Toenadering tussen de gemeentes

Op 4 februari 1921 spreekt de gemeenteraad van Valkenswaard in hun raadsvergadering uit dat het niet alleen een wens is, maar een noodzaak om de gemeenten Valkenswaard, Dommelen, Aalst en Waalre te fuseren. Op 16 maart 1921 spreekt de gemeenteraad van Waalre schande van dit voorstel met als argument de financieel slechte situatie van Valkenswaard. Het drijft de gemeentes Aalst en Waalre naar elkaar toe.
Op 23 april 1921 nodigt de burgemeester van Waalre de burgemeester van Aalst uit voor een bespreking zonder wethouders. Hieruit blijkt dat de burgemeesters elkaar gevonden hebben in fusieafspraken. Bij de gemeenteraden gaat de accordering hiervan niet zonder slag of stoot. Toch komt het voorstel erdoorheen: op maandag 14 juli 1922 stuurt de gemeente Aalst de notulen van de gemeenteraad aan de Gedeputeerde Staten dat op 12 juli 1922 besloten is tot een vereniging te komen (onder bepaalde voorwaarden).


Naamgeving van de nieuwe gemeente

De naamgeving van de nieuwe gemeente is een groot struikelblok. Aalst pleit voor Aalst-Waalre, onder andere vanwege het station dat jarenlang met diezelfde naam bestond. Toch wordt uit historisch oogpunt (en omdat de naam Aalst ook in Gelderland en België gebruikt wordt) besloten de naam vast te stellen op ‘Waalre’.


De nieuwe gemeente

Op 23 november 1921 ligt het definitieve wetsvoorstel voor vereniging van Aalst en Waalre bij de Tweede Kamer met als ingangsdatum 1 januari 1923. Op 29 december 1922 bevestigt de Koningin de vastgestelde vereniging van Waalre en Aalst en is de nieuwe fusiegemeente per 1 januari 1923 een feit. De eerste burgemeester van Waalre is G. van Dommelen. De nieuwe gemeente telt 2300 inwoners.


Fotograaf: Joop de Haas