Over Waalre100

“De stichting heeft ten doel, in het bijzonder in het jaar 2023 te vieren dat de gemeente Waalre 100 jaar geleden in haar huidige vorm is ontstaan, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,alles in de ruimste zin des woords.Alle activiteiten daaromtrent samen met en ten dienst van de inwoners van Waalre, en alle betrokkenen met Waalre. De stichting wil de gemeente lokaal en regionaal positief op de kaart zetten met unieke activiteiten, opvallende uitingen en duurzame projecten in de breedste zin van het woord.”

image

Het bestuur

  1. Rob Singels - Voorzitter
  2. Eugene Hanique - Secretaris
  3. Tineke Heijmans - Penningmeester
  4. Adish Khezri - Bestuurlid
  5. Ayla van Rooij - Bestuurlid
  6. Nick van der Laan - Bestuurlid
  7. Ad Strijbosch - Bestuurlid

Gegevens

  1. RSIN nummer : 864704872
  2. KvK-nummer : 88582671

Beloning

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van de functie gemaakte kosten, mits niet bovenmatig.